A A+

  • 2 produse într-unul singur: Asigurare și Investiţie;  
  • Posibilitatea investirii în instrumente financiare de tip Obligațiuni subordonate emise de Erste Group Bank AG, la care persoanele fizice au acces limitat sau nu au acces;
  • Produs accesibil datorită valorii primei unice pentru care se accept cuprinderea în asigurare (minim 3.000 Lei);
  • În cazul decesului din accident al asiguratului, produs înainte de termenul de expirare al contractului, plata unei indemnizații de asigurare egală cu valoarea contului asiguratului (calculată la data depunerii cererii de plată), majorată cu 20% din valoarea primei unice plătită de contractant / asigurat;
  • În cazul decesului asiguratului, din alte cauze decât accident, produs înainte de termenul de expirare al contractului, plata unei indemnizații de asigurare egală cu valoarea contului asiguratului (calculată la data depunerii cererii de plată);
  • La data expirării contractului, dacă asiguratul va fi în viaţă la acea dată,  plata unei indemnizaţii de asigurare compusă din valoarea contului asiguratului care va fi egală cu valoarea primei de asigurare alocată în acesta, la care se adaugă randamentul aferent ultimului an, acordat conform programului investițional;
  • Creșterea sumelor investite cu randamentul de 5% acordat anual;
  • Posibilitatea de a renunța la contractul de asigurare, după doi ani de la contractare,  prin plata indemnizației de răscumparare.
  • Pe durata derulării contractului de asigurare, sumele asigurate şi orice alte drepturi ce se acordă asiguraţilor sau beneficiarilor, constituie venit neimpozabil (art.62 lit.g din Codul Fiscal).