A A+

 • Posibilitatea de a opta pentru protectie suplimentara integral (pe toata durata zilei, respectiv 24 din 24 de ore);
 • Plata unor indemnizații de asigurare în cazul invaliditatii permanente, fracturilor, arsurilor care sunt stabilite ca procent din suma asigurata corespunzator cu tipul acestora, mentionat in scala specifica de indemnizare;
 • In caz de deces al asiguratului, ASIROM preia plata primelor, iar asigurarea ramane valabila si scutita de plata primelor;
 • Garantarea sumei asigurate sau a unei sume asigurate reduse pentru contractele la care a incetat plata primelor de asigurare, daca primele au fost achitate pe durata prevazuta in Conditiile de asigurare;
 • Majorarea sumei asigurate prin excedente care se acorda anual, incepand din anul doi de asigurare;
 • Flexibilitate in plata primelor de asigurare: rate anuale, semestriale, trimestriale sau lunare;
 • Posibilitatea de a opta pentru indexarea sumei asigurate, la inceputul fiecarui an de asigurare (dupa primul an de asigurare si pana la ultimul an), beneficiind astfel de o protectie contra inflatiei;
 • Posibilitatea amanarii platii rentei de studii cu o perioada de la 1 pana la 5 ani;
 • Acordarea excedentelor pe durata amanarii platii rentei de studii, chiar si in cazul sumei de rascumparare;
 • Posibilitatea de a inceta contractul de asigurare inainte de termenul de expirare, prin plata sumei de rascumparare, daca primele de asigurare au fost platite pe cel putin un an neintrerupt, dar nu mai devreme de un an de la data incheierii contractului de asigurare;
 • Acordarea unui termen de pasuire de la plata primelor de 2 luni;
 • Posibilitatea de a reactiva polita de asigurare, in termen de 2 ani de la plata ultimei rate de prima, prin plata integrala a ratelor de prima restante sau prin prelungirea termenului de expirare al politei de asigurare;
 • Plata unor indemnizatii la aparitia unuia din cele sase riscuri asigurate suplimentar, daca s-a optat pentru acestea in contractul de asigurare.