A A+


RENTA MASTER constituie un suport financiar pentru copil prin renta de studii pe care acesta o va primi după termenul stabilit în contractul de asigurare și care îl va ajuta să-și continue studiile și să-și dezvolte personalitatea, dar și o protecție pentru asigurat, prin cele șapte asigurari suplimentare pentru care poate opta.

RENTA MASTER este un produs de asigurare de viață care oferă părinților posibilitatea de a pune în aplicare un plan financiar pentru copil, pentru a-l ajuta să-și facă un drum în viață. Cu ajutorul banilor pe care-i va primi după termenul stabilit în contractul de asigurare, sub formă de rentă de studii, copilul va putea să opteze pentru o facultate mai bună sau și-ar putea urma visul, oricare ar fi el.

Durata asigurării este la alegere: între 5 și 20 de ani

Moneda contractului: LEI

Limite ale sumei asigurateminim 4.000 LEI

Primele de asigurare pot fi plătite anual, anticipat, sau la cerere, cu posibilitatea eșalonării plății primelor în rate anuale, semestriale, trimestriale sau lunare. 

Modul de plată a sumei asigurate: sub formă de rentă de studii, pe timp limitat (între 4 și 15 de ani), începând de la termenul stabilit prin contract, indiferent dacă la acest termen asiguratul va fi sau nu în viață 

Modul de plată a rentei de studii: anual sau lunar 

Înainte de începutul plății rentei, beneficiarul are dreptul să amâne această plată cu o perioadă de la 1 până la 5 ani. 

Valabilitatea asigurării: 24 de ore din 24 ore pentru riscul produs oriunde în lume, dar sumele asigurate se plătesc numai în România 

Valabilitatea asigurării în caz de deces al asiguratului:

  • În caz de deces al asiguratului din alte cauze decât accident sau boală infecțioasă acută, în primele 12 luni de la începutul asigurării, se restituie primele încasate, mai puțin cheltuielile suportate
  • În celelalte cazuri, se acordă scutire de plată a primelor asigurarea rămânând valabilă și scutită de plata primelor pentru suma asigurată precizată în contract, care se va plăti sub formă de rentă de studii pe timp limitat, la termenul de expirare prevăzut în contract 

Nu se primesc în asigurare: persoane cu un grad de invaliditate mai mare de 50% si persoane care nu sunt în conformitate cu normele medicale ASIROM.


Poti descarca documentul de informare privind produsul de asigurare de viata Renta Master - aici.