Simplu și sigur

Notificarea daunelor se face exclusiv online sau prin call center-ul Asirom, indiferent de canal de distributie prin care a fost comercializata polita de asigurare.

Notifică online simplu și sigur

Online

Call Center

Luni - Vineri 08:00 – 20:00, Sambata – Duminica 09:00 – 17:30
021.9599

Informații utile

In cazul unui accident auto (in mers sau stationare), trebuie completat un formular de constatare amiabila ori intocmit un proces verbal de accident, dupa caz.
Pentru a notifica dauna auto, online sau prin call center, este nevoie de urmatoarele documente si informatii:

 • Persoane implicate in accident: permis de conducere, act de identitate, certificat de inmatriculare al vehiculului si talon, contract de asigurare RCA (sau Cartea Verde daca unul dintre autovehicule este inmatriculat in strainatate), copie dupa polita de asigurare CASCO.
 • Informatii despre eveniment: data, ora si locul exact de producere a accidentului, directia de mers a autovehiculelor implicate si numerele de inmatriculare, fotografii, formularul de constatare amiabila sau documente eliberate de organele abilitate sa cerceteze evenimente rutiere – anexa 2 de la politie, autorizatia de reparatie, proces verbal de constatare a contraventiei eliberat de organele de politie, dovada in cazul furturilor (eliberata de politie) / raportul de expertiza in cazul incendiilor (eliberat de pompieri).
Pentru instrumentarea si plata dosarului de daune sunt necesare, dupa caz, urmatoarele documente: cererea de despagubire, cont bancar, documentele depuse la dosarul de dauna, documentele fiscale (in original) ce dovedesc reparatia autovehiculului si dupa caz, documente suplimentare (ex. declaraţii sau copii ale actelor relevante) solicitate de Asirom, in vederea stabilirii cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentului.

Cererea de despagubire se trimite pe e-mail, catre daune@asirom.ro si o poti descarca aici.

IMPORTANT:

Nu se va completa formularul Constatare amiabila de accident daca in evenimentul rutier sunt implicate trei sau mai multe parti, ori daca au rezultat vatamari corporale sau deces.

Pentru constatarea daunei poti alege: constatare electronica self service, proces pe parcursul caruia vei fi asistat de operatorul din call center, constatare electronica in unitatile de constatare sau programare la centrul de constatare, pe baza unui numar de programare.

In centrele de constatare daune, documentele necesare notificarii vor fi prezentate in original. Procesul verbal de constatare se intocmeste de catre specialistul constatare daune si se semneaza de catre acesta si persoana prejudiciata.

Daca conduci un autovehicul cumparat in sistem de leasing sau o modalitate asemanatoare, nu poti primi sume cu titlu de despagubire, decat cu acceptul societatii care a garantat financiar leasingul sau al proprietarul de drept al autovehiculului.

In cazul unui accident auto (in mers sau stationare), trebuie completat un formular de constatare amiabila ori intocmit un proces verbal de accident, dupa caz.

Pentru a notifica dauna auto, online sau prin call center, este nevoie de urmatoarele documente si informatii:

 • Persoane implicate in accident: permis de conducere, act de identitate, certificat de inmatriculare al vehiculului si talon, documentele de transport (conform legilor in vigoare), contract de asigurare RCA (sau Cartea Verde daca unul dintre autovehicule este inmatriculat in strainatate).
 • Informatii despre eveniment: data, ora si locul exact de producere a accidentului, directia de mers a autovehiculelor implicate si numerele de inmatriculare, fotografii, formularul de constatare amiabila sau documente eliberate de organele abilitate sa cerceteze evenimente rutiere – anexa 2 de la politie, autorizatia de reparatie, proces verbal de constatare a contraventiei eliberat de organele de politie; alt document incheiat de autoritatile competente, potrivit legii.

Cererea de despagubire se trimite pe e-mail, catre daune@asirom.ro si o poti descarca aici.

Daca ai contractat clauza suplimentara de Decontare Directa si ai calitate de pagubit in accident, te poti adresa pentru constatare si plata despagubirilor asiguratorului tau RCA, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: accidentul auto s-a produs pe teritoriul Romaniei, vehiculele sunt inmatriculate / inregistrate in Romania, ambele masini au asigurare RCA valabila la data evenimentului si prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor, fara vatamare corporala.

Pentru instrumentarea si plata dosarului de daune sunt necesare, dupa caz, urmatoarele documente:
cererea de despagubire, cont bancar, documentele depuse la dosarul de dauna, documentele fiscale (in original) ce dovedesc reparatia autovehiculului si dupa caz, documente suplimentare (ex. declaraţii sau copii ale actelor relevante) solicitate de Asirom, in vederea stabilirii cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentului.

In cazul formularii de pretentii de despagubiri (daune materiale şi / sau daune morale) pentru vatamari corporale sau deces, sunt necesare documente din care sa rezulte, dupa caz, prejudiciile suferite, cheltuielile efectuate, documente medicale, certificat de deces, etc.

IMPORTANT:

Nu se va completa formularul Constatare amiabila de accident daca in evenimentul rutier sunt implicate trei sau mai multe parti, ori daca au rezultat vatamari corporale sau deces.

Pentru constatarea daunei poti alege: : constatare electronica self service, proces pe parcursul caruia vei fi asistat de operatorul din call center, constatare electronica in unitatile de constatare sau programare la centrul de constatare, pe baza unui numar de programare. In centrele de constatare daune, documentele necesare notificarii vor fi prezentate in original.

Procesul-verbal de constatare se intocmeste de catre specialistul constatare daune si se semneaza de catre toate persoanele care iau parte la intocmirea acestuia. Eventualele obiectii ale partilor cu privire la prejudiciile constatate, precum si la solutiile tehnice adoptate, vor fi mentionate in procesul verbal de constatare sau intr-o anexa.

Despagubirile se platesc de catre asiguratorul RCA persoanelor fizice sau juridice prejudiciate, in contul indicat sau in numerar, in conditiile legii. Daca conduci un autovehicul cumparat in sistem de leasing sau prin alta modalitate asemanatoare, poti primi despagubirea doar cu acceptul societatii care a garantat financiar leasingul sau al proprietarul de drept al autovehiculului.

Pentru acoperirea prejudiciilor suferite in urma producerii unui accident, pagubitul se poate adresa: asiguratorului RCA unde vinovatul are incheiata asigurarea obligatorie RCA, propriului asigurator RCA in cazul aplicarii decontarii directe sau catre BAAR, in calitatea acestuia de birou gestionar.

Avizarea daunei auto reprezinta notificarea asiguratorului de catre persoana prejudiciata, asigurat sau mandatarii acestora, cu privire la producerea unui eveniment asigurat, insotita de documentele necesare stabilirii raspunderii asiguratorului RCA.

Asiguratorul RCA are obligatia deschiderii dosarului de daune la data inregistrarii avizarii de dauna. La deschiderea dosarului de dauna, asiguratorul va: efectua constatarea prejudiciilor in termen de 3 zile lucratoare de la data avizarii sau la o data ulterioara convenita de catre parti, va informa in scris prejudiciatul cu privire la documentele ce trebuie depuse pentru solutionarea pretentiilor de despagubire si va solutiona cererea in termenul legal.

Contractul de asigurare de raspundere civila auto obligatorie pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie este reglementat de Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto si de Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr.20/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

GHID RCA

Daca ai suferit vatamari corporale intr-un accident auto si nu esti vinovat de producerea acestuia, suna la call center Asirom 021.9599 pentru deschiderea dosarului de dauna.

Ai nevoie de: documente de la autoritati privind imprejurarile producerii accidentului si declaratie olografa cu detalii despre numarul de inmatriculare al autovehiculului vinovat, locul in care te aflai in momentul producerii evenimentului, referiri despre portul centurii de siguranta, daca ai primit sume de bani de la persoana vinovata, serie si numar polita de asigurare, certificat medico – legal si cerere de precizare pretentii - daune morale si /sau daune materiale - pe baza documentelor privind cheltuielile pe care le-ai facut in legatura cu acest incident.

In caz de deces al unei rude dintr-un accident auto, vei avea nevoie si de: certificat de deces si documente care demonstreaza gradul de rudenie cu persoana decedata.

Daca locuinta sau bunurile tale au suferit daune in urma unui incident, poti notifica dauna online sau prin call center.

Ai nevoie de: datele politei tale de asigurare, actul de identitate al proprietarului, autorizatia de constructie (dupa caz) si detalii despre cauza si circumstantele riscului asigurat.

Cererea de despagubire se trimite pe e-mail, catre daune@asirom.ro si o poti descarca aici.

Dupa caz, un reprezentant Asirom va evalua dauna si va intocmi un raport al constatarilor pentru despagubire.

In functie de natura evenimentului, se pot solicita documente probatoare pentru stabilirea cauzelor si circumstantelor exacte ale evenimentului, precum si a valorii prejudiciului.

Daune auto RCA si CASCO
Daca ai un accident auto in strainatate, anunta incidentul catre corespondentii Asirom externi sau catre agentia unde a fost emisa polita de asigurare / sediul social Asirom.

Apoi suna la call center Asirom 021. 777. 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) de luni pana vineri, intre orele 08:00-20:00, sambata si duminica intre 09:00-17:30, pentru avizarea daunei. Vei comunica detalii despre producerea accidentului si pagubele rezultate.

La daunele RCA, pentru plata despagubirilor catre pagubit, este nevoie de: proces verbal de la politie sau formularul de constatare amiabila si declaratia soferilor implicati cu privire la circumstantele producerii accidentului.

Daca ai o polita de asigurare facultativa CASCO comunica datele de contact ale persoanei pagubite si localizarea autovehiculului avariat pentru efectuarea constatarii daunelor si acordarea de asistenta.

In functie de valoarea devizului, se va proceda sau nu la repararea, in strainatate, a vehiculului avariat. Plata despagubirilor va fi efectuata in strainatate de catre corespondentii ASIROM sau catre pagubit, prin intermediul agentiei Asirom, care a emis polita in cauza.

La daunele CASCO, pentru plata despagubirilor este nevoie de proces verbal politie sau formular constatare amiabila, acte de reparatie si dovada platii atunci cand costurile de reparatie sunt achitate de catre asigurat.

Orice despagubire platita de catre compania de asigurari unor terti care sufera pagube din vina asiguratului, va fi recuperate de la acesta, in calitate de vinovat, daca la momentul producerii accidentului a comis o fapta calificata drept infractiune, in baza legilor din tara respectiva.

C.M.R.: asigurari ale marfurilor transportate cu autovehiculele destinate transportului de marfuri pentru persoane juridice.

Daca ai fost implicat intr-un accident auto in strainatate si detii o polita CMR, trebuie sa anunti dauna catre agentia unde a fost emisa polita de asigurare / sediul social Asirom.

Apoi suna la call center Asirom 021. 777. 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) de luni pana vineri, intre orele 08:00-20:00, sambata si duminica intre 09:00-17:30 pentru avizarea daunei. Vei comunica datele de contact ale conducatorului auto si informatii cu privire la adresa beneficiarului marfii si locul la care se poate efectua constatarea avariilor marfurilor, conform prevederilor C.M.R.

In functie de gravitatea accidentului sau marimea pagubei, se poate acorda asistenta pentru salvarea marfii, transbordarea si depozitarea temporara a acesteia.

Pentru plata despagubirilor este nevoie de proces verbal politie sau formular constatare amiabila, declaratia soferului implicat cu privire la circumstantele producerii accidentului si documente care sa indice beneficiarul despagubirii (proprietarul marfii, beneficiarul marfii, etc.)

Daca esti pagubit de un cetatean strain intr-un accident rutier produs in strainatate:
 • Poti rezolva dauna in tara in care a avut loc accidentul, iar daca ai o polita CASCO cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei, te poti adresa direct societatii emitente a politei
 • Poti rezolva dauna la revenirea in tara si este necesar sa iei legatura cu Fondul de Protectie a Victimelor Strazii pentru a afla carei societati de asigurare din Romania te poti adresa pentru recuperarea pagubelor
Daca esti pagubit de un cetatean strain intr-un accident rutier produs in Romania vvei contacta BAAR - Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania - pentru a afla carei societati de asigurare din Romania te poti adresa pentru recuperarea pagubelor.

Pentru solutionarea cauzei sunt necesare proces verbal emis de politie din care sa rezulte vinovatia, acte de reparatie sau deviz antecalcul privind valoarea pagubei si / sau documente medicale.

Notificarea dosarului de dauna pentru asigurarea ta de sanatate se face exclusiv pe e-mail, la adresa daune_sanatate@asirom.ro.

In subiectul e-mail-ului trebuie mentionat, in functie de contractant:

Notificare noua: nume persoana fizica / nume firma

Completare dosar: dauna, nume persoana fizica / nume firma

Asirom trebuie anuntat în maxim 30 de zile calendaristice de la data la care s-a primit asistenta medicala sau de la data la care a accesat servicii medicale în afara rețelei de parteneri.

Dosarul de dauna va cuprinde obligatoriu urmatoarele documente:

 • Formularele Asirom semnate si datate: cerere de despagubire, declaratie si consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal a drepturilor din asigurare. Le poti descarca aici
 • Documente medicale care atesta accesarea serviciului medical (raport medical, recomandare medicala, etc)
 • Documentele justificative de plata: bon fiscal – va contine denumirea serviciului medical si costul aferent acestuia, chitanta - va contine denumirea serviciului medical si costul aferent acestuia
 • Copie act identitate asigurat / tutore / coasigurat si dupa caz certificat nastere copil
 • Copie extras bancar din care sa reiasa contul in care se va plati despagubirea – titular cont persoana asigurata / tutore / coasigurat

Notificarea daunelor pentru asigurarea de calatorie in strainatate se face in termen de 24 ore de la incidentul asigurat, de catre asigurat sau un reprezentant al acestuia, catre societatea societatea de asistenta April Broker de Asigurare Reasigurare, la telefon +4021 201 90 30, fax fax +4021 201 90 40 sau prin e-mail assistance@ro.april.com / operations@ro.april.com.

April Broker de Asigurare Reasigurare organizeaza vizitele medicale, tine in permanenta legatura cu asiguratul si cu Asirom.

Daca intr-o situatie de urgenta, in calitate de asigurat, ai achitat contravaloarea costurilor pentru evenimentul suferit, poti solicita rambursarea cheltuielilor, prin trimiterea documentelor necesare dosarului de dauna, pe email daune_asigurari_viata@asirom.ro.

Dosarul de dauna va contine urmatoarele documente:

 • Formularele Asirom semnate si datate: cerere de despagubire, declaratie si consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal a drepturilor din asigurare. Le poti descarca aici
 • Documentele medicale (raport medical, biletul de externare, foaia de observatie, adeverinte medicale, certificate medicale, etc.) din care sa rezulte diagnosticul medical si data evenimentului asigurat)
 • Documentele justificative pentru plata costurilor medicale (facturi, chitante, note de plata, etc.). Acestea trebuie pastrate in original
 • Copie act identitate
 • Copie pasaport (prima pagina si pagina cu viza)
 • Copie extras bancar - cont de LEI, titular – asiguratul – plata se va efectua in LEI la cursul BNR valabil la data platii despagubirii.

Notificarea dosarului de dauna pentru asigurarea ta de sanatate se face exclusiv pe e-mail, la adresa daune_asigurari_viata@asirom.ro.

Dosarul de dauna va contine urmatoarele documente:/p>

 • Cerere de plata (asigurat / beneficiar / mostenitor). Le poti descarca aici
 • DPR (asigurat / beneficiar / mostenitor)
 • Copie CI (asigurat / beneficiar / mostenitor)
 • Copie extras cont sau modalitatea de plata – Cash BCR (orice casierie BCR din tara)
 • Polita de asigurare

Si optional pentru:

Accidente (fracturi, arsuri, invaliditate permanenta din accident, interventii chirurguicale)

 • Copii documente medicale de la data evenimentului si orice alte documente ce au legatura cu eveminentul suferit (fisa UPU, bilet de iesire din spital)

Deces:

 • Copia cerfiticatului de deces
 • Copia certificatului constatator al decesului
 • Copia fisei medicale eliberata de catre medicul de familie (dupa caz)

Retea parteneri Asirom

Unitatile reparatoare interesate de incheierea unei colaborari cu Asirom pot trimite o solicitare catre daune@asirom.ro.

Sesizează o fraudă