A A+


Asigurarea RCA acoperă daunele provocate de un accident produs prin intermediul unui vehicul asigurat RCA, către o parte terță. Fără a se depăşi limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare RCA, se acordă despăgubiri, în formă bănească, pentru:
  • vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
  • pagube materiale;
  • costuri privind readucerea vehiculului la starea de dinaintea evenimentului asigurat;
  • pagube reprezentând consecinţă a lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, doar în condițiile stabilite de lege;
  • cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată, în procesul civil;
  • cheltuieli legate de transportul vehiculului avariat, apartinand tertului paubit, daca vehiculul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii.
 
La incheierea asigurarii obligatorii RCA, asiguratul obtine polita RCA, care valideaza pe teritoriul Romaniei, vigneta, precum si documentul international de asigurare "Carte Verde", valabil in statele membre ale Spatiului Economic European si teritoriul Confederatiei Elvetiene.