A A+

INFORMATII PRIVIND DAUNELE INSTRUMENTATE IN TEMEIUL UNUI CONTRACT DE ASIGURARE DE RASPUNDERE CIVILA OBLIGATORIE PENTRU PREJUDICII PRODUSE TERTELOR PERSOANE PRIN ACCIDENTE DE VEHICULE SI DE TRAMVAIE (ASIGURARE RCA)

Contractul de asigurare de raspundere civila auto obligatorie pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie este reglementat de Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertelor persoane prin accidente de vehicule si de tramvaie si de Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr.20/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele fizice sau juridice care au in proprietate vehicule supuse inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si tramvaie au obligatia sa se asigure pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule in limitele teritoriale prevazute in actele normative in vigoare. Exceptie de la prevederile de mai sus fac persoanele fizice sau juridice care utilizeaza exclusiv vehicule in scopul antrenamentelor, curselor, intrecerilor sau raliurilor, organizate legal; pentru riscurile ce deriva din aceste activitati, proprietarii de vehicule sau organizatorii competitiei se pot asigura facultativ.

Asiguratorul RCA are obligaţia de a despagubi partea prejudiciatapentru prejudiciile dovedite suferite in urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat. Faraa se depaşi limitele de raspundere prevazute in contractul RCA şi in condiţiile in care evenimentul asigurat s-a produs in perioada de valabilitate a contractului RCA, asiguratorul RCA acordadespagubiri in bani pentru:

 • vatamari corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii faracaracter patrimonial;
 • prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere şi inmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuarii valorii vehiculului dupareparaţii, dovedite cu acte sau expertiza;
 • costuri privind readucerea vehiculului la starea de dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise in conditiile legii;
 • prejudicii reprezentand consecinţa lipsei de folosinţaa vehiculului avariat, inclusiv inlocuirea temporaraa vehiculului, pe baza opţiunii persoanei prejudiciate;
 • cheltuieli de judecataefectuate de catre persoana prejudiciatasau cheltuieli aferente in cazul soluţionarii alternative a litigiului daca soluţia este favorabila persoanei prejudiciate;
 • cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparţinand terţului pagubit, de la locul accidentului la locaţia in care se gaseşte centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasade pagubit in vederea repararii vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiatade locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, dupacaz, daca respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asiguratorul nu asigura transportul.

 

Ca urmare a producerii unui accident de vehicule, asiguratul notifica asiguratorul RCA cu privire la aceasta in termen de 5 zile lucratoare de la producerea accidentului.

Asiguratul are obligatia de a furniza asiguratorului RCA informatii cu privire la cauzele si imprejurarile producerii accidentului si documentele necesare instrumentarii cazului.

Asiguratorul RCA are obligatia deschiderii dosarului de daune la data inregistrarii avizarii de dauna.

Avizarea daunei reprezinta notificarea asiguratorului de catre persoana prejudiciata, asigurat sau mandatarii acestora cu privire la producerea unui eveniment asigurat, insotita de documentele necesare stabilirii raspunderii asiguratorului RCA.

Pentru acoperirea prejudiciilor suferite in urma producerii unor accidente de vehicule, persoanele prejudiciate se adreseaza in vederea avizarii daunei: asiguratorului RCA cu care proprietarul vehiculului, raspunzator de producerea accidentului, a incheiat asigurarea obligatorie RCA; reprezentantului de despagubiri; propriului asigurator RCA in cazul aplicarii mecanismului de compensare directa; BAAR, in calitatea acestuia de birou gestionar.

La avizarea daunelor in legatura cu producerea unui eveniment asigurat prin contractul RCA, asiguratorul RCA deschide dosarul de dauna procedand la: efectuarea constatarii prejudiciilor in termen de 3 zile lucratoare de la data avizarii sau la o data ulterioara convenita de catre parti; informarea in scris a partii prejudiciate cu privire la documentele care trebuie depuse pentru solutionarea pretentiilor de despagubire; solutionarea cererii in termenul legal.

Decontarea directa - persoana prejudiciata se poate adresa pentru constatarea pagubelor si plata despagubirilor propriului asigurator RCA, daca a contractat aceasta clauza suplimentara, si daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

- accidentul auto s-a produs pe teritoriul Romaniei

- vehiculele implicate in accidentul auto sunt inmatriculate / inregistrate in Romania

- prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor

- ambele vehicule implicate in accidentul auto au asigurare RCA valabila la data evenimentului

- prejudiciile exclud vatamare corporala

In cazul in care ati avut o dauna auto (in mers sau stationare) este necesar sa va notati urmatoarele date despre accident sau dauna:

 • Data, ora si locul exact de producere a accidentului, inclusiv repere si localizari, de ex. nr. imobilului sau, in afara localitatii, km. in dreptul caruia s-a petrecut accidentul;
 • Directia de mers a autovehiculului condus de dvs. si directia de mers a celuilalt / celorlalte autovehicule implicate in eveniment;
 • Numerele de inmatriculare ale vehiculelor implicate in accident;
 • Numele conducatorilor auto implicati in accident, precum si numele altor persoane care au asistat la eveniment (martori);
 • Seria si tichetul RCA (sau Cartea Verde in cazul in care celalalt autovehicul este inmatriculat in strainatate) emise pentru autovehiculul care se face vinovat de producerea accidentului.

Nota: desi nu este obligatoriu, este util sa fotografiati autovehiculele implicate in accident, in pozitia in care au ramas imediat dupa accident (puteti folosi telefonul mobil sau aparat foto) deoarece este posibil ca in viitor sa va fie foarte utile, ca probe.

 In cazul unui accident auto luati masurile necesare de protejare a vietii/integritatii fizice a persoanelor implicate in accident şi/sau limitarea pagubelor, dupacaz, ca, de exemplu:

 • daca, masina dvs. este avariata (ex. scurgeri de lichide sub vehicul, scurt circuite electrice, etc.) si nu au avut loc vatamari corporale (sau deces) ale unor persoane: decuplati bornele bateriei de acumulatori, nu porniti motorul, impingeti vehiculul sau remorcati-l pana in afara partii carosabile
 • daca, autovehiculul dumneavoastra a fost avariat in timp ce era stationat sau parcat, este necesar sa va deplasati cu autovehiculul in cauza la organele de politie de pe raza sectorului unde s-a produs accidentul de circulatie, pentru a declara evenimentul si a se efectua constatarea accidentului.
 • daca, din accidentul auto au rezultat victime, nu modificati pozitia vehiculului pana la sosirea echipajului de politie pentru a se face masuratorile necesare in astfel de cazuri; opriti alte vehicule si cereti sprijinul acestora pentru transportarea de urgenta la o unitate de prim ajutor in cazul in care nu puteti asigura dvs. insiva primul ajutor; notati-va numarul de inmatriculare al vehiculului ce transporta ranitii; anuntati cel mai apropiat post de Politie despre accident si natura lui prin intermediul altor conducatori auto si NU PARASITI LOCUL ACCIDENTULUI fara incuviintarea politiei.

Daca autovehiculul dvs. nu mai poate fi pornit in urma accidentului este important sa respectati urmatorii pasi:

 • deplasati cat mai mult masina pe partea dreapta a drumului (daca nu au rezultat victime din accident);
 • anuntati telefonic organele de politie despre evenimentul produs, daca accidentul nu poate fi protocolat prin formular de constatare amiabila;
 • asteptati la fata locului sosirea autoritatilor competente. 

 

In cazul unui accident auto trebuie completat un formular de constatare amiabila de accident ori intocmit un proces verbal de accident, dupa caz.

Este necesar sa aveti la dvs. urmatoarele documente:

 • Permisul de conducere;
 • Certificatul de inmatriculare al vehiculului;
 • Actul de identitate;
 • Documentele de transport, conform legilor in vigoare;
 • Contractul de asigurare RCA;

In cazul in care unul din conducatorii auto implicati paraseste locul accidentului sau refuza sa se prezinte la organele de politie, dvs. trebuie sa furnizati acestora cat mai multe amanunte despre celalalt autovehicul (tip, marca, numar de inmatriculare in intregime, etc.) si, daca este posibil, datele eventualilor martori oculari identificati.

Formularul “ Constatare amiabila de accident”

Pentru evenimentele in care sunt implicate doua vehicule asigurate, din care rezulta numai prejudicii materiale, informarea ASIROM se poate face si in baza unui formular tipizat, eliberat de catre societatile din domeniul asigurarilor, denumit constatare amiabila de accident, in care conducatorii vehiculelor implicate consemneaza informatii privind data si locul producerii accidentului, datele de identificare ale conducatorilor auto implicati, ale proprietarilor vehiculelor implicate, datele vehiculelor implicate si ale propriilor societati de asigurare RCA ( la care au incheiat contractul RCA), precum si informatii privind circumstantele producerii accidentului.

Formularul Constatare amiabilade accident poate fi utilizat in relaţia cu asiguratorii faraa mai fi necesaraintocmirea documentelor de constatare de catre poliţia rutiera, numai daca este completat şi semnat de catre ambii conducatori de vehicule implicaţi in accident.

In situaţia in care unul dintre vehicule este staţionat sau parcat, formularul poate fi completat şi de catre proprietarul sau utilizatorul acestuia.

Instructiuni de completare:

La locul accidentului:

 • Luati datele tuturor martorilor, inainte ca acestia sa plece, completati punctul 5
 • Preferabil utilizand un pix, completati in totalitate fie partea galbena, fie cea albastra a constatarii amiabile (este nevoie sa completati datele conform politei de asigurare, cartii verzi si permisului de conducere).
 • Atunci cand considerati ca ati completat corect formularul, semnati-l si luati un exemplar semnat si de catre celalalt sofer (15)

Nu uitati sa:

 • Marcati clar punctul initial de impact (pct. 10)
 • Marcati cu “X” in partea dumneavoastra fiecare casuta corespunzatoare situatiei – pct. 12 si mentionati numarul total de casute marcate.
 • Desenati o schita a accidentului mentionand toate informatiile solicitate – pct. 13.

Important: Sub nicio forma nu modificati insemnarile din formular dupa completarea si semnarea acestuia.

Cand va intoarceti acasa:

Trimiteti imediat formularul Constatare amiabila catre asiguratorul dumneavoastra.

Observatii: Nu se va completa formularul “Constatare amiabila de accident” daca in evenimentul rutier sunt implicate trei sau mai multe parti, ori daca au rezultat vatamari corporale sau decesul unei/unor persoane.

Pentru constatarea unei daune si deschiderea dosarului de dauna este necesar sa aveti la dvs. urmatoarele documente:

 • formularul de constatare amiabila sau documente eliberate de organele abilitate sa cerceteze evenimente rutiere (politie, pompieri, etc.) care pot fi, dupa caz:
 • documentul tip "anexa 2" (eliberata de organele de politie) si autorizatia de reparatie in cazul evenimentelor rutiere cu latura penala si a avariilor cu autor necunoscut sau;
 • procesul verbal de constatare a contraventiei eliberat de organele de politie;
 • alt document incheiat de autoritatile competente, potrivit legii.

Observatii: Aceste documente vor fi prezentate in original specialistului constatare daune/persoanei abilitate sa deschida dosarul de dauna.

 • Copia  asigurarii RCA (sau Cartea Verde in cazul in care autovehiculul celalalt este inmatriculat in strainatate) a persoanei vinovate de producerea accidentului, sau copia a buletinului de identitate, permisului conducere si a certificatului de inmatriculare a soferului vinovat, daca vehiculul acestuia nu are asigurare RCA valida la data producerii accidentului;
 • In cazul autovehiculelor apartinand persoanelor juridice, inclusiv societati de leasing, este necesar sa aveti o imputernicire / instiintare de dauna din partea firmei proprietara a autovehiculului;
 • Copii ale certificatului de inmatriculare si / sau cartii de identitate a vehiculului;
 • Copia permisului de conducere al persoanei care a condus autovehiculul la data daunei;

ATENTIE! Fara oricare dintre aceste documente vi se poate refuza deschiderea dosarului de dauna. Este important sa pastrati fotocopii ale actelor de constatare primite de la organele statului si ale notei de constatare facuta de inspectorul de dauna care a deschis dosarul.

Procesul-verbal de constatare se intocmeste de catre specialistul constatare daune si se semneaza de toate persoanele care iau parte la intocmirea acestuia. Eventualele obiecţii ale parţilor cu privire la prejudiciile constatate, precum şi la soluţiile tehnice adoptate vor fi menţionate in procesul-verbal de constatare sau intr-o anexala acesta.

Pentru instrumentarea si plata dosarului de daune sunt necesare, dupa caz, urmatoarele documente:

 • Cererea de despagubire completata cu numele si semnatura autorizata a asiguratului sau persoanei pagubite (si stampila in cazul persoanelor juridice), coordonatele bancare ale platii, documentele depuse la dosarul de dauna. Cererea de despagubire se poate inainta si prin mijloace electronice.
 • Toate documentele fiscale (in original) doveditoare ale reparatiei autovehiculului ( facturile, chitantele fiscale, comenzile de lucru pentru service etc).
 • Documente suplimentare (ex. declaraţii sau copii ale actelor relevante) solicitate de ASIROM, in vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentului, dupa caz .
 • In cazul formularii de pretentii de despagubiri (daune materiale şi/sau daune morale) pentru vatamari corporale sau deces, documente din care sa rezulte, dupa caz, prejudiciile suferite, cheltuielile efectuate, documente medicale, certificat de deces, etc.

Despagubirile se platesc de catre asiguratorul RCA persoanelor fizice sau juridice prejudiciate, in contul indicat de catre persoana prejudiciata sau mandatarul acesteia sau in numerar, in conditiile legii.

Observatii: In cazul in care conduceti un autovehicul cumparat in sistem de leasing sau prin alta modalitate asemanatoare, nu sunteti indreptatit sa primiti sume cu titlu de despagubire deoarece nu sunteti proprietarul autovehiculului respectiv. Puteti primi aceste sume numai cu acceptul societatii care a garantat financiar leasingul sau al proprietarul de drept al autovehiculului.

 

Asiguraţii şi conducatorii vehiculelor pot solicita informaţii in legaturacu regularizarea daunelor produse vehiculelor avariate prin accidente de circulaţie acoperite de contracte RCA adresandu-se la

CALL CENTER DAUNE ASIROM: 021-9599 (tarif normal in reteaua Telekom) luni-sambata 07:00-22:00, duminica 09:00-17:30

 

ASIROM a infiintat un serviciu Call Center Daune ce are ca scop principal realizarea legaturii intre ASIROM  si persoanele care au suferit accidente de circulatie şi au nevoie de informatiile necesare avizarii daunei. Informatiile furnizate se vor referi, in principal, la:

 • indrumarea corecta a persoanelor prejudiciate catre unitatea care sa-i deschida dosarul de dauna si sa-i prelucreze rapid acceptul de plata;
 • pasii pe care trebuie sa-i parcurga persoanele prejudiciate din momentul in care s-a petrecut accidentul pana cand se face constatarea; 
 • actele necesare pentru deschiderea dosarelor de dauna;
 • adresele sediilor secundare ale societatii, programul de lucru, numele persoanelor din cadrul sediilor secundare care au atributii de solutionare a solicitarilor clientilor;
 • programul zilnic de constatari in unitatile service din Bucuresti;
 • unitatile service agreate la nivel national şi in care se pot efectua reparatii;
 • corespondentii ASIROM in strainatate pentru Carte Verde;
 • reprezentantii de despagubire ai ASIROM in strainatate;
 • de asemenea, in maxim 30 de minute de la receptionarea solicitarii persoanei prejudiciate, un reprezentant ASIROM il va contacta si il va indruma cu privire la modul in care i se va rezolva solicitarea.

 

La solicitarea asiguraţilor sau a conducatorilor auto, asiguratorul RCA comunicainformaţii cu privire la:

 • drepturile şi obligaţiile ce le revin acestora in baza legislaţiei aplicabile locului de producere a evenimentului;
 • modul de completare a formularului «Constatare amiabilade accident»;
 • procedurile pe care asiguraţii si/sau tertii pagubiti le parcurg in vederea reparaţiei vehiculului asigurat şi a regularizarii daunei;
 • alte informaţii, in vederea soluţionarii amiabile a cazului.
 
 
[CONTINUT]