A A+


 • Garantarea sumei asigurate pentru contractele cu primele plătite la zi, sau a unei sume asigurate reduse, pentru contractele la care a încetat plata primelor de asigurare (dacă primele de asigurare au fost plătite cel puțin un an)
 • Bonus la maturitate, respectiv o majorare cu 10% a sumelor asigurate la expirare care se acordă doar la contractele încheiate cu plata în rate, pe durate mai mari de 10 ani, inclusiv și la care primele au fost achitate integral, pentru întrega durată
 • Protecție față de inflație prin clauza de indexare automată sau indexare la cerere a primelor de asigurare de la asigurarea de bază, care se realizează începând cu anul doi de asigurare și până în penultimul an de asigurare, inclusiv
 • Protecție suplimentară, prin acoperirea pentru riscurile suplimentare de invaliditate permanentă din accident şi/sau deces din accident
 • Plata unor indemnizații de asigurare în cazul invalidității permanente care sunt stabilite ca procent din suma asigurată corespunzător cu tipul acesteia, menționat în scala specifică de indemnizare
 • Flexibilitate în plata primelor de asigurare: prin posibilitatea de a opta pentru plata unică ori în rate anuale, semestriale, trimestriale sau lunare. Cu cât frecvența de plată a primelor este mai redusă, cu atat asiguratul beneficiază de discaunturi mai mari la plata acestora
 • Restituirea primelor de asigurare pentru asigurarea de bază, în caz de deces al asiguratului produs pe durata contractului
 • Posibilitatea de a opta la pentru modul de plată a sumei asigurate la expirarea duratei de plată a primelor: dintr-o dată, sau sub formă de pensie lunară sau anuală pe o perioadă de timp limitata, cuprinsă între 4 şi 30 de ani
 • Acordarea unui termen de păsuire de la scadența de plată a primelor, de 30 de zile
 • Posibilitatea de a reactiva polița de asigurare, în termen de 2 ani de la plata ultimei rate de primă, prin plata integrală a ratelor de primă restante
 • Posibilitatea de a înceta contractul de asigurare prin plata sumei de răscumpărare, după un an de la începutul asigurării
 • Posibilitatea de a cesiona drepturile din asigurare în favoarea unei bănci creditoare