A A+

 • Garantarea sumei asigurate pentru contractele cu primele platite la zi, sau a unei sume asigurate reduse, pentru contractele la care a incetat plata primelor de asigurare (daca primele de asigurare au fost platite cel putin un an);
 • Majorarea sumelor de plata la expirarea contractului, pensie, rascumparare, cu excedente care se calculeaza anual (incepand cu anul doi de asigurare);
 • Protectie fata de inflatie prin clauza de indexare automata sau indexare la cerere a primelor de asigurare de la asigurarea de baza, care se realizeaza incepand cu anul doi de asigurare, si pana in penultimul an de asigurare, inclusiv;
 • Protectie suplimentara prin acoperirea pentru riscurile suplimentare de invaliditate permanenta din accident si/sau deces din accident;
 • Plata unor indemnizatii de asigurare in cazul invaliditatii permanente care sunt stabilite ca procent din suma asigurata corespunzator cu tipul acesteia, mentionat in scala specifica de indemnizare.
 • Flexibilitate in plata primelor de asigurare: prin posibilitatea de a opta pentru plata unica ori in rate anuale, semestriale, trimestriale sau lunare. Cu cat frecventa de plata a primelor este mai redusa, cu atat asiguratul beneficiaza de discounturi mai mari la plata acestora;
 • Posibilitatea de a opta la pentru modul de plata a sumei asigurate la expirarea duratei de plata a primelor: dintr-o data sau sub forma de pensie lunara sau anuala pe o perioada de timp limitata, cuprinsa intre 4 si 30 de ani;
 • Acordarea unui termen de pasuire de la scadenta de plata a primelor, de 2 luni;
 • Posibilitatea de a reactiva polița de asigurare, in termen de 2 ani de la plata ultimei rate de prima, prin plata integrala a ratelor de prima restante sau prin prelungirea termenului de expirare al politei de asigurare;
 • Posibilitatea de a inceta contractul de asigurare prin plata sumei de rascumparare, dupa un an de la inceputul asigurarii;
 • Posibilitatea de a cesiona drepturile din asigurare in favoarea unei banci creditoare.