A A+

  • OPTIMAL constituie un mijloc de investire sigur si protectie financiara;
  • Garantarea sumei asigurate inscrisa in polita;
  • Garantarea unui excedent fix,care se aplica la suma asigurata si se acorda la expirarea contractului;
  • Posibilitatea de a alege modalitatea de plata la expirarea contractului: dintr-o data sau sub forma de pensie;
  • Posibilitatea de a opta, la alegere, si pentru acoperiri suplimentare (deces din accident, invaliditate permanenta din accident, invaliditate temporara din accident, invaliditate permanenta totala din accident sau din boala);
  • Plata unor indemnizatii de asigurare in cazul invaliditatii permanente, care sunt stabilite ca procent din suma asigurata corespunzator cu tipul acesteia, mentionat in scala specifica de indemnizare;
  • In caz de deces al persoanei asigurate inainte de data expirarii contractului de asigurare, ASIROM, in primul an de asigurare, restituie primele de asigurare incasate, diminuate cu cheltuielile suportate, iar incepand cu anul II al asigurarii, platește suma de rascumparare la care se adauga o parte din excedentul garantat;
  • Acoperire imediata pentru riscul de deces din accident, incepand cu ora 24 a zilei in care s-a achitat prima de asigurare, pentru o suma asigurata egala cu cea stabilita in cererea de asigurare pentru acest risc, dar nu mai mult de 20.000 Lei, pentru cazurile in care suma asigurata pentru riscul de deces din accident depaseste aceasta valoare;
  • Posibilitatea de a inceta contractul de asigurare, dupa 6 luni de la contractare, prin plata sumei de rascumparare.